Search form

Galesia 1:19

19Alia u ma tarei ta tan ta aposol. Alia u tara lasi e Jemis a toulana hamatskö a Tsunono.