Search form

Galesia 2:14

14Aa, poata tu tara sabe rien lia ti ma kato hamatsö uaien te mar hihatuts uana u Bulungana u Niga, ba lia e ranga megu e Pita i mataren hoboto me poiegu, “Alö a Jiu. Na lö u kato haniga mam tu mar kato u lö te kato uar u Kristen te halhal ria turu Jiu. Ga taraha tsiponi ba lö te kato silem i romana u katun halhal e gi kato u te kato uar u Jiu?”