Search form

Galesia 2:16

16Kaba ara e atei silera a katun te kukute talasena u lo turu Jiu e ma matskö pouts noi i matana e Sunahan. E moa. E Sunahan e roron lu pouts las rena u katun te hamana uar tere Iesu Kristo. Na ara has e hamana uara tere Iesu Kristo ba te kato silera te go kato hamatskö sila ria e Sunahan ara tara nihamana i tarara. Ara e atei silera e moa ta katun te ga antunan matsköia i matane Sunahan te kukute mena neien u lo turu Jiu.”