Search form

Galesia 2:3

3Na pal kapan teka i ma tagala silei te gi pö menien a hatoatongo tere Sunahan tara pikpiköna hahikapien i tar e Taitus, noahasina te pala halhal uanen turu Jiu.