Search form

Galesia 2:9

9Ne re Jemis mere Pita ne Jon — a pal kapan turu Kristen — nori i tara sabe e Sunahan e halei lia a toukui teka, ba nori e haniga reri lam mere Banabas. Na lam u hatangana hobotoin te go rarare noa has u lam turu katun halhal turu Jiu na te gi rarare noa has uen turu Jiu.