Search form

Galesia 3:19-20

19-20Gaha te hala silei e Sunahan u Lo? Nonei e hala sile ien ti kato homi u a barebana ba te ngilin haruto rane ien a mouna a markato a omi i taren. Nu Lo e ka hapopoia tara poata te ga butuia nonei a katun tere Abraham, e Kristo, a katun te hala meni e Sunahan u ranga hamana i tanen. U Lo tere Sunahan i la mam mema u angelo ba nori i hala naten tere Moses be Moses te hala nanen turu katun. Kaba poata te hala nia e Sunahan u ranga hamana i tanen tere Abraham, nonei e kato pepeise ien, ne moa ta katun te ga taguhe ien.

U Lo e here nei a tson hihatuts

21Aha te poiena u ranga teka? U Lo e hiatatung mena u ranga hamana tere Sunahan? E moa koru! Sanena te ga kaia a toa lo te antunan kato hatoatoa rena u katun, e Sunahan sane kato hamatskö sila ranei u katun u Lo. Kaba e moa.