Search form

Galesia 3:3

3Alimiu e tutu korumiu! Alimiu u butun Kristen sila mia turu Namnamei tere Sunahan. Ga limiu e na hatagala hase mou a markato tara Kristen te kukute mena milimiu a man markatona i puta? E moa koru!