Search form

Galesia 3:8

8I manasa koru e Sunahan e atei sil mami te na kato hamatskö mera noien romana u katun halhal turu Jiu te na hamana uariou romana i tanen. Ba nonei e hateie tei e Abraham u Bulungana u Niga teka i mam te butu hamana ien ba te poiena, “Alia e na kalala ragou romana a hun katun hoboto i puta, ba te kato sila negia a ka teka i tamulö.” Te ranga has uana u Buk u Goagono.