Search form

Galesia 5:11

11A ma tsi hahatoulana i tar, alia e hatei ragi limiu, sanena te go rarare noeia lia u katun te hamanar e gi hapö hasin a hatoatongo tere Sunahan i pikpikören, u katun sane ma hale rilia u kamits, te mar kato uaren. Sanena te go rarare u lia teka, u katun sane ma omie rilia, te mar kato uaren. Kaba u raranga i tar e kato noa has uana teka: te hamane ria ra e Kristo e mate sil rio ra tara koruse, ba ka lasi teka te lu ba nena u markato u omi i tarara.