Search form

Galesia 5:13

13Kaba alimiu a ma tsi hahatoulana, e Sunahan e ngö sil rio limiu te go tapurese ba mena milimiu u Lo. Kaba u ranga teka e ma poe nei alimiu e tatei pekoemiu u Lo ba te kukute lasemiu u ngilina i puta i tamilimiu. E moa. E Sunahan e hapurese sil rilimiu te go hiangilngil uam limiu ba te hihitaguhumiu.