Search form

Galesia 5:6

6Te hamana ria ra tere Iesu Kristo ba ra te ma tatei hakats hapara narei te gi hapö meni ra a hatoatongo tere Sunahan i pikpikörara tsi e moa. A ka lasi teka te panina: ara gi ngil koru a Tsunono ba te ngil hasera a tana katun, ba markato teka te hatagalena a nihamana i tarara tara Tsunono.