Search form

Galesia 6:12

12U katun te torohanan kato hanige ria a peisaren i matar a barebana, nori te ngilin hapö ner a hatoatongo tere Sunahan i pikpikömilimiu. Kaba nori e kato peisa meri a ka teka te mar hakats uaren teka: “A barebana e namos poier ara e hamanera a tou mate peisa tere Kristo e tatei lu pouts mera nei u katun tere Sunahan. Te mar hakats uaren teka ba nori te hakamits rariou romana ra.”