Search form

Galesia 6:13

13U katun noa lasi te kukutier a markato te hapö menari a hatoatongo tere Sunahan, nori has e ma kukute hamaneri a palair u Lo turu Jiu. Nori e ngilin hapö rario limiu ba te hatei rer a barebana te tahongo uami limiu turu ranga i taren.