Search form

Hibru 1:14

14Ga saha mar katun u angelo? Nori hoboto a namnamei te kui beier e Sunahan. Nonei e hala sil rane ien te gi taguhu merien u katun te katsin lu pouts rena e Sunahan.