Search form

Hibru 1:3

3A Pien Tson i tanen nonei u namnamei turu ualesala tere Sunahan. Nonei e here koru nei e Sunahan, na mamana ka hoboto e ka haniga silana turu ranga u tagala i tanen. I murina te galus ba nien u markato u omi turu katun, nonei e na gumia i Kolö tara pal matou tere Sunahan i iasa koru.