Search form

Hibru 1:4

A Pien Tson tere Sunahan e pan bala nena u angelo

4E Sunahan e hapan a Pien Tson i tanen ba te pan koru bala rena u angelo. Nonei e hapan koru hapopo nien te mar pan koru mena nei a solo i tanen tara solo turu angelo.