Search form

Hibru 10:15-16

15-16Nu Namnamei u Goagono e hatangana has te ranga ien i runguna a toa propet i manasa me poiena,

“Nonei u ranga u tsimus teka te kitse gou lia turu katunur i Israel nonei tara poata te la nama romana: e kato uana, alia e hakei goa u lo i tar i toriren, ba nori te hakats sil nitoa naroen ba te kukutie roen.”

A Tsunono e ranga u teka. 17Ba nonei e poe lelena, “Alia e moa koru te go hakats sil lel mena goi u markato u omi i taren. Alia e solopale gou a man ka man omi ti katoen.”