Search form

Hibru 10:20

20Nonei e kalata a maroro a tsimus te gi singo u ra tere Sunahan. Nonei a marorona tara nitoatoa te silana turu tuanreinen te mate sili rira. Tara poata te mateia e Iesu, u labalaba te kute kapin a tamana i iahana Luman Lotu Pan e takis kata. Ba ra te antunan tasu tala ria i iahana Makum a Goagono Koru te kana e Sunahan, tara poata te singo ria ra.