Search form

Hibru 10:29

29Kaba a nihahuna te pan koru balana e hahalosena a katun te omiena a Pien Tson tere Sunahan. Taraha, nonei e sigalena u rahatsingina turu ranga te kits e Sunahan. Nonei u rahatsing te kato mame ien a katun a matskö tere Sunahan. Na nonei e ranga homi has nena u Namnamei tere Sunahan te tatagi nen.