Search form

Hibru 10:32

32Alimiu go hakats pouts niam a poata i manasa. I murina tu butu tutun mia limiu turu ualesala tere Sunahan, alimiu u lue iam a kamits na nomi a para, kaba alimiu u ma hapolasami. E moa.