Search form

Hibru 11:30-31

30-31E Rehap a toa tahol a hahaloku i manasa te kaia i Jeriko. Kaba nonei e hamanei e Sunahan me toan nigana. Na poata ti lama u tson tutoa turu soldiar i Israel, nonei e taguhu ren. Nu katunur i Israel i hamanei e Sunahan me mi la hahis hoboto ria tara taun i Jeriko turu tohit u lan, ba ololo tara taun e taluputo. Na nori i kato hamatir u katun ti hipusin e Sunahan, kaba nori i ma kato hamati e Rehap. 32Na lia e antunan mar hala noa has menagi u ranga i tar teka, kaba e moa ta poata i tar te go hatei meri lia re Gidion mere Berek ne Samson ne Jepta, ne Devit ne Samuel na u propet.