Search form

Hibru 13:11

11Turu Lo turu Jiu, poata te luena a tsunono pan turu pris u rahatsing tara bulumakau a tson na meme ba te la mena neien i iahana Makum a Goagono Koru te go lu ba menien u markato u omi, a tuanreiren e hats hakapa raria i ielesala tara han.