Search form

Hibru 13:17

17Hengo riam u tsunono i tamilimiu, ba te kukuteimiu u ranga i taren. Taraha, nori e tara kap hiton ner u namnamei i tamilimiu, ne Sunahan e hamou ranou romana nori u tsunono tara toukui i taren. Te hengo ramoen limiu, ba nori te sasala meriou a toukui i taren. Na te moa noen, ba toriren te tiama nou, ba ka teka te ma taguhu ranoi limiu.