Search form

Hibru 13:20-21

U singo

20-21E Sunahan, te hala ranei ra a masalohana, e tatei hala ranei limiu a mamana ka a niga antunana te go kato mena milimiu u ngil i tanen. Nonei te hatakei poutsi a Tsunono i tarara e Iesu, nonei a katun te taratara kap rena u katun i tanen ba te here nei a katun te taratara kap rena u sipsip i tanen. Nonei e hatakei poutse ien tara tou mate me haruto nena u rahatsing i tanen te kato hatagalena u ranga te kits gono meien e Sunahan nu katun. Nonei u ranga te ka nitoana. Nonei e tatei taguhu rano limiu ba limiu te katoemiu a man ka te niga balana i matanen, te hamana mia limiu tere Iesu Kristo. Ara gi solosei e Kristo tara mamana poata i murimuri. U mana.

U kapakapanu ranga

22A ma tsi hahatoulana, alia e ranga hatatagi mera golimiu. Hengo hanige iam u ranga te kolote gulia teka ba te ma gegesimi, taraha nonei a kalanloun teka a makmakum.