Search form

Hibru 13:9

9U hihatuts halhal te ma atei silemi limiu e ga ma las ba merai limiu tara maroro tere Sunahan. A torimilimiu e ma tagala menei te kukute mena milimiu a man lo tara kannou. A man lo teka e ma taguhu ranei u katun te kukutie ren. E moa. U tori i tamilimiu e ga tagala mei a nihitaguhu tere Sunahan.