Search form

Hibru 2:1

A markato a niga koru tere Sunahan te lu pouts mera neien ra

1E kato uana teka ba ra te pile hakarapoto nera u ranga u mana ti hengo ra. Ara e namos hapolasa susule ren.