Search form

Hibru 4:3

3Kaba ara te hamanara e tatei luera a tou husa tere Sunahan. Nonei e poei,

“Alia u raharaha koru ba te ranga hamana gia i iasa ba te poiegu, ‘Nori te hahamanar e moa koru te gi la u tara hanin husa i tar!’”

E Sunahan e mar ranga u teka noahasina te kapa u a toukui i tanen tara poata te kui hakape ien a han i puta, na nonei e solon husa noa.