Search form

Hibru 5:4

4A katun e ma lu benei a peisanen a solo tara pris a tsunono pan. E moa. E Sunahan peisa te ngö sile nei a katun a toukui teka, te mar ngö has menien e Eron a pris i manasa.