Search form

Hibru 5:7

7Tara poata te kaia e Iesu i puta, nonei e singo hatagala koru u tere Sunahan ba te ranga hapanina ba te tabena, taraha e Sunahan e antunan hatongo kap nen tara tou mate. Ne Sunahan e hengo hasen, taraha nonei e hatsunoni e Sunahan.