Search form

Hibru 7:11

11E Sunahan e halei a tei Israel u Lo, na nonei e hopu kapir u pris ti pala u tere Livai te gi tara kap menien. Sanena a toukui turu pris ti pala u tere Livai e kato haniga nitoan u katun, e Sunahan sane ma tatei hopu kap nanei a markato a tsimus turu pris te kukutiena a markato tere Melkisedek a pris, ba te halhalna tara markato tere Eron a pris te pala u tere Livai. Kaba e Sunahan e hopu kap hamanein a markato a tsimus turu pris.