Search form

Hibru 7:13-14

13-14U ranga teka e hatei nena a Tsunono i tarara. Ara e atei silera nonei e kaia tara pala tere Juda te halhalna tara pala tere Livai. Ne moa ta toa ta katun tere Juda te ga kuiia tara makumun hats. Poata te ranga nia e Moses a toukui turu pris, nonei e ma katoei tu toa tu ranga tara pala tere Juda. E moa.

A tana pris te kato uana tere Melkisedek

15Na tana pris e butu hakapa tala te kato uana tere Melkisedek. Nonei e Kristo.