Search form

Hibru 7:2

2Be Abraham e lu kakatena a man ka hoboto te lue men tara pula tara maloto a makum me hala nena a toa makum tere Melkisedek. A solo teka e Melkisedek e poiena, “A king tara markato a matskö.” Ne poe hasena, “A king tara masalohana,” taraha nonei a solo “Selem” e poiena, masalohana.