Search form

Hibru 7:28

28U Lo tere Moses e hopu kap rena u katun tun te gi tsunono pan uen turu pris, na nori e ma tagala hiton nari a markato a omi. Kaba e Sunahan e ranga hamana u i iasa i murina a poata turu Lo, ba nonei te hopu kap nena a Pien i tanen te matskö nitoana tara toukuin pris i tanen tara mamana poata.