Search form

Hibru 7:5

5Alimiu e atei silemiu e Livai e hatubunaia tere Abraham. Nu pris te hatubuna ria tere Livai e kukutier u ranga tara Lo tere Moses te poiena nori e gi roron lu a hamalotona makum tara man ka tara barebanar i Israel. U pris e lue ria a man ka teka turu toularen, noahasina te hatubuna has uaren tere Abraham.