Search form

Hibru 8:1

E Iesu a pris a tsunono pan i tarara

1A ka te poie mulam e kato uana teka: e Kristo nonei a pris a tsunono pan i tarara. Nonei u Gohus tere Sunahan te gumna tara pal matou i tanen i Kolö.