Search form

Hibru 8:10

10Nonei u ranga u tsimus teka te kitse gou lia turu katunur i Israel nonei tara poata te la nama romana e kato uana: Alia e hakei goa u lo i tar turu hakats i taren, ba nori te hakats sil nitoa naroen ba te kukutie roen.

Alia e Sunahan uagou i taren na nori e pien uariou i tar.