Search form

Hibru 8:5

5Kaba a toukui i taren e hanamnamei tun nena a luman lotu hamana i Kolö. Taraha, poata te katsin hatakeia e Moses a luman lotu seil, e Sunahan e poei i tanen, “Alö go tara kap hanigein te go kui hapopo nia lö a mamana ka tara markato tu harutsi lia alö turu pokus i Sinai.”