Search form

Hibru 9:16-17

16-17Tara poata a katun e hopu kap nena u ranga i tanen te poiena esi te na lue riou a man ka i tanen i murina te mate noen, u ranga teka e ma tagala nei tara poata te toatoa noa nen. Kaba i murina a tou mate i tanen, u ranga e butu hatagala nou. 18Ne kato has u i iesana i manasa, taraha u ranga mam has te kits e Sunahan e tagala talasi mei u rahatsing na ka ti kato hamatien.