Search form

Jemis 1:11

11A pitala e kiesana ba te hiski koruna ba te skiena u garas. Ba hua i tanen te rusuna ba te ma taratara haniga lel nei. Na katunun moni e kato has uana i iesana. Nonei e mate has noa romana i gusuna poata te ka noa menen a toukui pan, a toukuin moni i tanen.