Search form

Jemis 1:12

A poata turu hiamus

12A katun te hamana hanigana tara poata te butuna a man nomi i tanen e ga sasala. Taraha, poata te tagala saluhe nen a man nomi, be Sunahan te hanige nen ba te hale neien romana a nitoatoa te here nei u hamatana. E Sunahan e ranga hakapa mam me poiena, “Alia e hale gou romana a nitoatoa teka turu katun te ngile rio lia.”