Search form

Jemis 1:25

25Kaba a katun te rutsena u Lo tere Sunahan ba te hengo hanige nen, nonei e sasala mena a toukui hoboto i tanen. Taraha, nonei e ma solopale nei u ranga, kaba nonei e katoena a ka te ranga nanen. U Lo tere Sunahan e matskö nitoana ba te purese ba nena a katun tara markato a omi.