Search form

Jemis 1:27

27A katun te niga hamanana na te matsköna i matane Sunahan e Tamarara e kato uana teka: nonei e na taguhu rena u binai nu amoba poata te omina a nikaka i taren, na nonei e ka halehana ba nena a man ka man omi tara han i puta.