Search form

Jemis 2:25

25Ne kato has u i iesana tara poata tere Rehap a tahol te ma Jiui te hapolasa ban a markaton hahaloku i tanen i manasa. Nonei e lasir u tson tutoar i Israel me hamous ranen i luma i tanen, me taguhu has ranen te hala halhal merien tara tana maroro. Be Sunahan e ngöe teien a tahol a matskö i matanen te mar kato haniga uen teka.