Search form

Jemis 3:17

17Kaba a torina a katun te ka mena u hakats u nigana i iasa e gogosona ba te roron nolo pouts has rena a palabi te hiaraharahar. Nonei a katun e kokomotona ne hahengona tara tana katun. Nonei e tatagi koru silena a katun ne ka mena a markato a niga. Nonei e atei silena ime te ga mar kato uen, na nonei e ma gamoe nei a tana katun.