Search form

Jemis 3:18

18A katun te roron nolo pouts rena a palabi te hiaraharahar e kato uana tara katun te lebe iena a kannou ba te lue nou a hua i tanen i murimuri. Taraha, nonei a katun teka e nolo pouts rena u katun ba te nigana i matana e Sunahan, na nonei e taguhu rena a palabi ba nori te kato has uar i iesana.