Search form

Jemis 3:6

6Na miarara e kato has uana turu tula. Nonei a toa puku a makum tara makumun tuanrei hoboto, kaba ara e antunan katoe rei a nomi pan a miarara, na ra e tatei kato homi hasera a peisarara pouts. Ara e antunan kato homiera a nikaka hoboto i tarara te ranga homi uana a miarara. U mia e kato uana tara han a omi i hel te haranga rena u katun u omi ba nori te ranga homi hitonir, te here nei u tula pan te roron habutsena u tana u tula u para.