Search form

Jemis 4:11

Alimiu go ma ranga homi nami a man hahatoulana

11A ma tsi hahatoulana, alimiu go ma hiararanga homimi. A katun te ranga homi nena e toulanen e ranga homi has nena u Lo tere Sunahan. Na katun te onena e toulanen ba te pita-pute nen e pita-puta hasena u Lo. Kaba alimiu go kukute hanige iam u Lo. Nonei a toukui i tamilimiu. Alimiu go ma poiemi u Lo e omina tsi e nigana.