Search form

Jemis 4:12

12E Sunahan a toa puku te hale iema u Lo na te tatei tsimou hamatskö rena u katun. Nonei e antunan lu ba rena u katun tara nomi na nonei e antunan kato hamate has rena u katun. E kato uana, alimiu go ma onemi esi te nigana ne si te omina.