Search form

Jemis 5:11

11Ara e ngö rarei u katun teka u katunun sasala, taraha nori i tuol hakarapoto bei e Sunahan tara poata ti sagohe ien a kamits. Alimiu e atei silemiu te mar tuol hakarapoto has u e Jop i manasa tara poata te sagohe ien a kamits. Na limiu e atei silemiu a ka a niga te kato beien e Sunahan i murina poata a omi tere Jop. A ka teka e haruto ranei ra e Sunahan e roron tatagi koru sil rena ra.