Search form

Jemis 5:14

14Te ka mena a toa katun i gusumilimiu ta nimate, nonei e tatei ngö rena a pal kapan turu lotu. Nori e mi tatei sahi ner u uel i tanen tara solona a Tsunono ba nori te tuolur i rehinen ba te singo berien tere Sunahan.